Van onderwijsgevenden wordt veel gevraagd. De hele samenleving heeft een mening over de uitvoering van hun taak. Toch zal ieder een eigen invulling moeten vinden binnen de bestaande kaders van een organsatie. Niet altijd gemakkelijk. Vanuit Stoker Advies stellen wij ons graag op als facilitair leidinggevende: U geeft aan en wij proberen maximaal te faciliteren. Ook hier zijn uiteraard de doelstellingen van de organsatie leidend. We doen dit graag vanuit de positie van:

Directeur a.i. basisonderwijs
Van passen op de winkel naar initiren van onderwijsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Het opstellen van een knelpuntenanalyse, invoeren nieuw onderwijssysteem, herinrichten financile structuren, opstellen meerjarenbegroting, opstellen ondernemersplan, voorbereiden nieuwbouw

Het opheffen van een school i.v.m. te laag leerlingenaantal, leerkrachten en leerlingen allemaal geplaatst op andere scholen, afwikkelen financiele zaken rondom opheffing.

Algemeen directeur a.i. van een stichting/vereniging
Inrichten personeelsbureau en financiele afdeling, invoeren functionerings- en beoordelingscyclus & verzorgen trainingen, oplossen relationele problemen diverse scholen.

Strategisch adviseur voor het Bestuur
o.a. adviesgesprekken bij strategische keuzes, ondersteuning bovenschoolse directie bij initien en implementeren organisatiewijziging, (technisch) voorzitten en ondersteunen platform ouders, leiden gesprekken over vaststelling strategisch plan komende jaren.

o.a. Beoordelen en formuleren van advies inzake bestuursformatieplan, beoordelen en reflecteren reorganisatie, coachen van het bestuur in de omzetting naar besturen op afstand, vraagbaak bovenschoolse directie op gebied van personeelszaken, formatie en huisvesting.

o.a. opstellen startdocument bestuurlijke fusie (sterkte/zwakteanalyse) en leiden van de gesprekken, voorlichting intern, vraagbaak medewerkers en bestuurders, opstellen formatieplannen, huisvestings- en onderhoudsplannen, financiele overzichten, opstellen fusiedocument.

Bij verzelfstandiging Openbaar Onderwijs: voorlichting aan deelnemende gemeenten, opstellen formatiebeleid en 1e bestuursformatieplan, inventariseren en analyseren van de situatie rondom huisvesting en opstellen rapport voor aanbestedingstraject, onderzoek ICT-infrastructuur.

Initieren en implementeren van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers van het een school voor V.O. (± 170 medewerkers)
Schrijven beleidsstukken, leiden van discussiebijeenkomsten en coachen van leidinggevenden en medewerkers.

Lid van de Advisoryboard van een Hogeschool
o.a. begeleiden van studenten binnen leerbedrijven, afnemen en bespreken van gedragsprofielen en vervolgens coachen van studenten en docenten.

Als u doorgaat met het bekijken van onze website gaan wij er vanuit dat u onze AVG & Cookie voorwaarden accepteerd. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close