Van onderwijsgevenden wordt veel gevraagd. De hele samenleving heeft een mening over de uitvoering van hun taak. Toch zal ieder een eigen invulling moeten vinden binnen de bestaande kaders van een organsatie. Niet altijd gemakkelijk. Vanuit Stoker Advies stellen wij ons graag op als coachend en facilitair leidinggevende: U geeft aan en wij proberen maximaal te stimuleren en faciliteren. Ook hier zijn uiteraard de doelstellingen van de organsatie leidend. We doen dit graag vanuit de positie van:

Directeur a.i. basisonderwijs
Van passen op de winkel naar initiëren van onderwijsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Het opstellen van een knelpuntenanalyse, invoeren nieuw onderwijssysteem, herinrichten financiële structuren, opstellen meerjarenbegroting, opstellen ondernemersplan, voorbereiden nieuwbouw

Het opheffen van een school i.v.m. te laag leerlingenaantal, leerkrachten en leerlingen allemaal geplaatst op andere scholen, afwikkelen financiele zaken rondom opheffing.

Directeur/Bestuurder of Voorzitter/lid College van Bestuur van een stichting/vereniging
Inrichten personeelsbureau en financiele afdeling, invoeren functionerings- en beoordelingscyclus & verzorgen trainingen, oplossen relationele problemen diverse scholen. Werken aan heldere strategische doelstellingen en kaders voor de diverse scholen; zorgen voor gezond financieel beleid, etc.

o.a. Beoordelen en formuleren van advies inzake formatieverdeling en -inzet, beoordelen en reflecteren reorganisatie, coachen van het bestuur , vraagbaak op gebied van personeelszaken, formatie en huisvesting.

o.a. opstellen startdocument bestuurlijke fusie (sterkte/zwakteanalyse) en leiden van de gesprekken, voorlichting intern, vraagbaak medewerkers en bestuurders, opstellen formatieplannen, huisvestings- en onderhoudsplannen, financiele overzichten, opstellen fusiedocument.

Lid van de Advisoryboard van een Hogeschool
o.a. begeleiden van studenten binnen leerbedrijven, afnemen en bespreken van gedragsprofielen en vervolgens coachen van studenten en docenten.

Als u doorgaat met het bekijken van onze website gaan wij er vanuit dat u onze AVG & Cookie voorwaarden accepteerd. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close