Daar waar mensen met elkaar samenwerken gaat het niet altijd zoals ieder wenst. Vanuit Stoker Advies zetten wij vooral in op het meer efficiënt samenwerken van mensen om hiermee een organisatie sterker te maken. We doen dit o.a. vanuit de positie van:

Directeur a.i. afdeling P&O (semi overheidsinstelling met ± 450 medewerkers)
o.a. reorganisatie ondersteunende diensten, functiewaardering, ontslaggesprekken en outplacement, herijken personeelsbudgetten, schrijven beleidsstukken.

Ministerie van Justitie
Ondersteuning locatiedirectie diverse justitiële inrichtingen voor volwassenen en jongeren inzake organisatieontwikkeling, begeleiden afzonderlijke teams van bewakers en leidinggevenden.

Gemeentelijke overheden
Opstellen en bespreken van gedragsprofielen met Colleges van Burgemeester en Wethouders en managementteams met als doel te komen tot een optimaal functionerend team.
Opstellen beleidsplannen op gebied van zorg en welzijn
Leiden van projecten op het gebied van visieontwikkeling en opstellen en uitvoeren van structuurplannen

Als u doorgaat met het bekijken van onze website gaan wij er vanuit dat u onze AVG & Cookie voorwaarden accepteerd. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close